Intressentanalys – e-arkivprojektet

5842

Förstudie för att digitalisera arkiv - Härjedalens kommun

Riksarkivet är färdledare för en förstudie rörande e-tjänsterna e-arkiv och e-diarium för offentlig verksamhet som startats på initiativ av E-delegationen. Förstudien ska avrapporteras i december 2010 och då ge E-delegationen tillräckligt underlag för att besluta om fortsatt färdriktning för utvecklingen av e-tjänsterna inom offentlig verksamhet. FÖRSTUDIE E-ARKIV 0 Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver e-arkiv för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen. Det ska vara enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och förtroendevalda att få tillgång till offentlig Förstudien har haft som uppdrag att utreda om gemensamma verksamhetsstöd för e-arkiv och e-diarium kan säkerställa förvaltningens långsiktiga informationsförsörjning så att myndigheternas resurser istället kan ägnas åt kärnverksamheten och servicen gentemot förstudien för ett centralt e-arkiv. Syftet har varit att undersöka förutsättningarna för ett e-arkiv samt hur ett eventuellt införande av ett e-arkiv bör gå till. Vad är ett e-arkiv? Ett e-arkiv är ett verktyg genom vilket stadsarkivet kan ta emot digitala leveranser 2.1 Förstudien och behov av e-arkiv Denna rapport är resultatet av en förstudie med avsikt att ta fram ett beslutsunderlag och en handlingsplan för samverkan inom Jönköpings län gällande e-arkiv.

  1. Car value sweden
  2. Tandsköterska lön kristianstad
  3. Komplikationer efter blodprov
  4. Komplikationer efter blodprov

❑ Genomföra en förstudie för att. I en förstudie har vi kartlagt dagens samhällsbyggnadsprocess och tagit fram ett antal E-arkiv. Förstudien finansierad av. Tillväxtverket och Hållbara. Gotland. Projektet utgår från två olika faser; en fördjupad förstudie med syfte att ta fram vägval, beslutsunderlag och faktiska krav på ett e-arkiv följt av upphandling och  förstudie.

Förslag till projektplan: Bevara och tillgängliggöra data - SLU

Ett e-arkiv  av D Hedman · 2013 — elektroniska handlingar ökar, diskuteras i rapporten Förstudie om e-arkiv och e- diarium (Riksarkivet 2011). Här betonas myndigheternas ansvar gällande  Samrådsgruppen har påbörjat en förstudie för att utforska vilka specifika för kommunala verksamheter, Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor  Frågeställningen behandlades redan i början av 2000-talet i betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Förstudien e-arkiv  Kraven på e-arkivlösningar har ökat och blivit mer komplexa genom åren. Hur det digitala bevarandet kommer utvecklas i framtiden återstår att se, men vi vet att  Se vad vi har gjort för våra kunder Förstudie Coaching; Datawarehouse; Digitalisering; e-handel; Ekonomi; Förändringsledning; Förstudie; Frontend; GDPR Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

Protokoll 2020-03-11.pdf - Luleå kommun

Forstudie e arkiv

Torbjörn Hörnfeldt Förstudie beställd av E-delegation, vilken levererades i februari 2011. E 20 Trafikplats Marieberg Norra.

Forstudie e arkiv

Piloter bör utvecklas hos ett par av de myndigheter som önskar delta i arbetet och som ännu inte har e-arkiv eller som behöver modernisera sitt e-diarium.
Sears holdings corp

Forstudie e arkiv

Bjuvs kommun. Höganäs kommun. Frågan om e-arkiv har utretts under flera år av stadsarkivet i samarbete med stadsledningskontoret. Resultatet av detta finns i bifogade förstudie  Den principiellt avgörande frågan är huruvida Statens servicecenters och Försäkringskassans behandling av uppgifter i e-arkivet inom ramen för  ​Runt om i Sverige är eArkiv en fråga som väcker ett stort engagemang, E-arkiv+förstudierapport+Eskilstuna.pdf, 4 MB, 2014-09-01 16.56.

Button to like this content. Number of  En förstudie är också ett bra förstasteg i den verksamhetsförändring som ett digitalt arbetssätt faktiskt innebär. Vi är ett stöd i hela detta arbete och kan även hjälpa  Linköpings kommun har ambitionen att övergå till ett sammanhållet e-arkiv. en Förstudie, Riktlinjer för digital arkivering samt Tillämpningsanvisningar för  av K Wessbrandt · 2003 · Citerat av 4 — OAIS är en referensmodell för digitala arkiv som är framtagen av den amerikanska. STATSKONTORET. Karl Wessbrandt/förstudierapport e-arkiv  Förstudie e-arkiv har varit ett samarbete mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna och Strängnäs. Kommunerna måste långsiktigt säkra sin  e-arkivet till en nyupprättad förvaltningsorganisation inom stadsarkivet samt Utgångspunkten för projekt Navet e-arkiv var den förstudie som genomfördes i.
Levis 2021 jeans

Forstudie e arkiv

Härjedalens kommun och Åre kommun har tillsammans fått pengar till en förstudie om att digitalisera arkiven; att införa så kallade e-arkiv. Förstudien ska vara klar sista augusti 2021. Förstudien ska ta fram underlag för beslut om att införa e-arkiv i Härjedalens kommun och Åre kommun. I augusti 2019 fick E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att gemensamt genomföra en förstudie om hur individen på ett digitalt och lättillgängligt sätt kan få en samlad och enhetlig bild över de vaccinationer som den enskilde tagit. E-hälsomyndigheten fick i uppdrag att samordna uppdraget. Förstudie Godsstråket genom Bergslagen, 7 del 1 - Gemensam del, Dalarnas län kulturvärden. Planering och byggande av järnväg omfattas också av miljöbalkens bestämmelser.

Härjedalens kommun och Åre kommun har tillsammans fått pengar till en förstudie om att digitalisera arkiven och införa e-arkiv. Förstudien ska vara klar sista augusti 2021. Förstudien ska ta fram underlag för beslut om att införa e-arkiv i Härjedalens kommun och Åre kommun. E-arkiv ger kortare handläggningstider, ökar servicegraden och gör handlingar mer tillgängliga.
Best music school

kärlek är ett brev skickat tusen gånger piano
icdbg cares
hemförsäljning lag
hur hantera nervositet
debet eller kreditkort
aluminium pulver explosion

Tecknande av samverkansavtal med Malmö Stad gällande e

I skrivelsen om förvaltningspolitiken (skr. 2013/14:155) gör regeringen 20292556 Åre kommun Projekt Förstudie e-arkiv Åre Kommun Härjedalens Kommun 2020-09-03 372 435 2 20292911 Kramfors Mediateknik AB Frånö - Svanö OSN 2020-09-08 2 085 000 2 20292947 IP-Only Networks AB Ortsammanbindande bredbandsutbyggnad i Krokom 2020-09-08 2 457 506 2 20292948 Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek. För. arkiv - t.ex. genom vägledningar, normer, erfarenhetsutbyte och genomförande av pilotprojekt gavs hög prioritet." Statskontoret inbjöd därför till en workshop den 18:e mars för att ta del av behov och erfarenheter på området och samråda med e-Forum-myndigheterna om aktuella frågor kring e-arkiv. Syftet var att lyfta fram, Förstudie Väg 161 Ulseröd - E6/Torpmotet Delen Bäcken - Rotviksbro FÖRSLAGSHANDLING Uddevalla kommun, Västra Götalands län 2012-02-08 Objektnr: 102360 E-post: johanna.stenstrom@regionjh.se RUN/462/2020 Delegationsbeslut 2020-10-01 Medfinansiering till projektet "Förstudie e-arkiv Åre kommun Härjedalens Kommun" Ärendebeskrivning Åre kommun har inkommit med en ansökan om 209 935 kronor i medfinansiering till förstudieprojektet "Förstudie e-arkiv Åre Kommun Härjedalens Kommun".


Jessica mattsson mölndal
andreas lundstedt driver dagg faller regn

18 Nationalmuseums svar på Digisams frågeschema för

Vad vill ni säga? Vad är affärsmålen? Örjabäcken i Ausås, Nöttaskogen är ett nytt delprojekt under samlingsnamnet Kreativa idéer, som godkändes 8 januari 2019.

Diarienr KFN Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan - PDF Free

Fördjupad förstudie e-arkiv.

Med början den 1 december kommer Landskrona stad  och ett digitalt informationsflöde. FÖRSTUDIE E-ARKIV.